امروز : دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

live

آیین همسرداری _وظایف بانوان (شوهر داری)

 آیین همسرداری _وظایف بانوان (شوهرداری)

ویبره _ زناشویی :حقوق و خانواده

شوهرداري يعني مواظبت و نگهداري شوهر.شوهرداري كار سهل‌و آساني نيست كه از هر زن بي‌لياقت و ناداني ساخته باشد،بلكه كارداني وذوق و سليقه و زيركي مخصوص لازم دارد، زنيكه بخواهد شوهرداري كندبايد دل او را بدست آورد،اسباب رضايت‌خاطرش را فراهم سازد.مواظب‌اخلاق و رفتارش باشد،به كارهاي نيك تشويقش كند،از كارهاي بدنگهداريش كند،مواظب بهداشت و حفظ الصحه و تغذيه او باشد.سعي كنداو را به صورت يك شوهر آبرومند و محبوب و مهربان در آورد تا براي‌خانواده‌اش بهترين سرپرست و براي فرزندانش بهترين پدر و مربي باشد.

خداوند حكيم قدرت فوق العاده‌اي به زن عطا فرموده است.

سعادت و خوشبختي خانواده در دست اوست،بدبختي خانواده نيزدر دست اوست.

زن ميتواند خانه را به صورت بهشت‌برين در آورد،و ميتواند به‌صورت جهنم سوزاني تبديلش سازد،ميتواند شوهرش را به اوج ترقي‌برساند و ميتواند به خاك سياهش بنشاند.زن اگر به فن شوهرداري آشناباشد و وظائفي را كه خدا برايش مقرر فرموده انجام دهد ميتواند از يك‌مرد عادي بلكه از يك مرد بي‌عرضه و بي‌لياقت‌يك شوهر لائق و آبرومندبسازد. يكي از دانشمندان مينويسد:زن قدرت عجيبي دارد،مثل قضا وقدر است،هر چه بخواهد همانست.

اسمايلز ميگويد:اگر زن با تقوي و خوش خلق و كدبانويي در خانه‌محقر و فقيري باشد آن خانه را محل آسايش و فضيلت و خوشبختي‌ميسازد.

ناپلئون ميگويد:اگر ميخواهيد اندازه تمدن و پيشرفت ملتي رابدانيد به زنان آن ملت‌بنگريد.

بالزاك ميگويد:خانه بي‌زن عفيف،قبرستان است.

شوهرداري به قدري در نظر اسلام اهميت داشته كه آنرا در رديف‌جهاد در راه خدا قرار داده، حضرت علي (ع) ميفرمايد:جهاد زن باين‌است كه خوب شوهرداري كند. با توجه باينكه جهاد در راه خدا براي‌ترقي و عظمت اسلام و دفاع از كشورهاي اسلامي و اجراي عدالت‌اجتماعي بزرگترين عبادت است ارزش شوهرداري معلوم ميشود.

رسول خدا (ص) فرمود:هر زنيكه بميرد در حاليكه شوهرش‌راضي باشد داخل بهشت ميشود.

رسول خدا (ص) فرمود:زن نميتواند حق خدا را ادا كند مگر اينكه‌حق شوهرش را ادا كند .

منبع: آیین همسرداری،ابراهیم امینی

 

آیین همسرداری _وظایف بانوان ( شوهرداری ) نظرات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند .

* نام :
* ایمیل :
وب سایت :