امروز : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

live

آیین همسرداری _ وظایف آقایان (زن داری)

آیین همسرداری _ وظایف آقایان (تسليت و دلجويي)

ویبره _ زناشویی : حقوق و خانواده 

تسليت و دلجويي
چنانكه مرد هميشه به يك حال نيست زن نيز حالات مختلف دارد،گاهي شاد و خندان است، گاهي غمناك و افسرده .گاهي خوش و سر حال‌است گاهي عصباني و تندخو.ممكن است در اثر كارهاي دشوارخانه‌داري كاملا خسته شده باشد.ممكن است از داد و قال بچه‌ها اعصابش‌ناراحت‌شده باشد.ممكن است مورد طعن و زخم زبان يكي از بستگان ياهمسايگان قرار گرفته باشد.ممكن است از تجملات زندگي و چشم وهمچشميهاي غلط متاثر شده باشد. آري انسان در معرض صدها از اين‌قبيل حوادث جزئي و كلي قرار دارد.و ممكن است‌يكي از آنها چنان درروحش اثر بگذارد كه از شدت ناراحتي از خود بيخود شده دنبال بهانه‌اي‌باشد تا دق دلش را خالي كند.
مخصوصا بانوان كه روحي حساس و لطيف دارند زودتر از مردهااز حوادث ناگوار متاثر گشته عكس العمل نشان ميدهند.با اندك چيزي‌رنجيده و عصباني ميشوند.چون احساساتي هستند و تاب تحمل دشواريهارا ندارند فورا داد و قال راه مي‌اندازند.
در اين مواقع غير عادي احتياج به تسليت و دلجويي دارند.بايد بانرمي و ملايمت اعصابشان را آرامش داد.و براي اينكار كسي
بهتر ازشوهر وجود ندارد.زيرا يار و غمخوار و شريك زندگي و محرمترين افرادنسبت‌باوست.در اين مواقع بايد بداد همسر پريشان احوالش برسد واعصاب پژمرده او را آرامش دهد.
آقاي محترم!هنگاميكه وارد منزل ميشوي اگر ديدي همسرت‌عصباني و ناراحت ميباشد. صورتش را درهم كشيده اوقات تلخي ميكند غير عادي بودن حالش را درياب و بر احوال زارش ترحم كن.اگر از شدت‌ناراحتي سلام نكرد تو سلام كن.سلام كردن مقام ترا پايين نميآورد.با لب‌خندان و چهره باز صحبت كن.بيش از هر روز گرمي و مهرباني بخرج‌بده.از اوقات تلخي و ترشرويي اجتناب كن.در كارهاي خانه كمك كن.
مواظب باش حرف زننده و تندي از تو خارج نشود.از مسخرگي و دست‌انداختن او بپرهيز. اگر حرف نميزند سر بسرش نگذار،بگذار بحال خودباشد.نگو:امروز ديگر چه خبرته مثل برج زهر مار شده‌اي؟اگر خواست‌درد دل كند به حرفهايش خوب گوش بده و اظهار تاسف كن. چنان وانمودكن كه از آن پيش آمد ناگوار حتي بيشتر از خود او متاثر گشته‌اي.بگذارخوب درد دل كند و عقده‌هايش را بگشايد.
آنگاه كه به حال عادي در آمد مانند يك پدر مهربان بلكه شوهردلسوز از روي عقل و تدبير در رفع نگرانيهايش كوشش كن.با خوشرويي‌و مهرباني تسليتش بده.و براي صبر و بردباري تقويتش كن.با زبان خوش‌و دليل و برهان حوادث ناگوار زندگي را كوچك و غير قابل اعتنا جلوه‌بده.و شخصيت او را در مقابل تحمل حوادث تقويت كن.در مقابل‌حوادث قابل علاج وعده مساعدت و ياريش بده.
اگر قدري صبر و حوصله بخرج بدهي و با عقل و تدبير رفتار كني‌بزودي از نگراني و ناراحتي نجات پيدا ميكند و زندگي شما مانند سابق‌بلكه بهتر ادامه پيدا خواهد كرد.ليكن اگر در مقابل تندخوييها وعصبانيتهاي موقت او تندخويي و بد اخلاقي نمودي ممكن است‌به نزاع وزد و خورد و قهر و دعوا منجر شود بلكه امكان دارد در اثر لجبازي يكي ازشما يا هر دو يا شخص سوم طلاق و جدايي بميان آيد.
.

 

آیین همسرداری _ وظایف آقایان (زن داری)نظرات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند .

* نام :
* ایمیل :
وب سایت :