امروز : سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

live

آیین همسرداری _ وظایف بانوان ( محبت )

آیین همسرداری _ وظایف بانوان ( محبت )

ویبره _ زناشویی : حقوق و خانواده 

محبت
همه مردم تشنه دوستي و محبتند.دوست دارند محبوب ديگران‌باشند.دل انسان به محبت زنده است.كسيكه بداند محبوب كسي نيست‌خودش را بيكس و تنها ميشمارد.هميشه پژمرده و افسرده است.خانم‌محترم،شوهر شما نيز از اين احساس غريزي خالي نيست.او هم تشنه‌عشق و محبت است.قبلا از محبتهاي بي‌شائبه پدر و مادر برخوردار بوداما از آنهنگام كه پيمان زناشويي بستيد خودش را در اختيار تو قرار داد.
انتظار دارد محبتهاي آنها را جبران كني و از صميم قلب دوستش بداري.
رشته دوستي را از همه بريده و به تو پيوند كرده انتظار دارد تو تنها،باندازه‌همه دوستش بداري.شب و روز براي آسايش و رفاه تو زحمت ميكشد وحاصل دسترنج‌خويش را در طبق اخلاص نهاده تقديم تو ميكند.شريك‌زندگي و مونس دائمي و غمخوار واقعي تو است.حتي از پدر و مادرت‌بيشتر به سعادت و خوشي تو عنايت دارد.قدرش را بدان و از صميم قلب‌دوستش بدار.اگر او را دوست‌بداري او هم بتو علاقه‌مند خواهد شد.زيرامحبت‌يك پيوند دو طرفي است و دل به دل راه دارد.مهرباني و اظهارمحبت واقعا اعجاز ميكند.

خانم محترم رشته محبت را بگردن شوهرت بينداز و بدينوسيله‌بخانه و خانواده جلبش كن. ممكن است‌شوهرت را قلبا دوست‌بداري‌ليكن اظهار نكني اما اين مقدار كافي نيست.بايد آنرا به زبان بياوري بلكه‌بايد از رفتار و گفتار و حركاتت آثار عشق و علاقه نمايان باشد.چه مانع‌دارد گاه گاه بگويي:عزيزم واقعا ترا دوست دارم؟اگر از سفر آمد لباس نويا دسته گلي تقديمش كني و بگويي:خوب شد آمدي دلم برايت تنگ شده‌بود.وقتي در سفر است‌برايش نامه بنويس و از فراق و جدايي اظهار دلتنگي كن.اگر در محل كار شوهرت تلفن هست و در منزل نيز تلفن داريدگاهي بوسيله تلفن احوال پرسي كن اما نه زياد.اگر از موقع معمول ديرتر به‌خانه آمد اظهار كن:در انتظار مقدمت‌بودم و از دير آمدنت ناراحت‌شدم.
در غياب او نزد دوستان و خويشان از او تعريف كن.بگو:واقعا چه‌شوهر خوبي دارم،دوستش دارم.اگر كسي خواست‌بدگويي كند دفاع كن،هر چه بيشتر اظهار عشق و علاقه كني بيشتر به تو علاقه‌مند ميشود.درنتيجه پيمان زناشويي شما استوارتر و خانواده خوشبخت‌تري خواهيد بود.
شكسپير ميگويد:چيزيكه در زن قلب مرا تسخير ميكند مهرباني‌اوست نه روي زيبايش.من زني را بيشتر دوست دارم كه مهربانتر باشد.
خداوند بزرگ در قرآن شريف به محبت و علاقه‌ايكه در بين زن وشوهر وجود دارد اشاره فرموده آنرا يكي از آيات قدرت خويش شمرده‌ميفرمايد:
يكي از آيات خدا اينست كه همسراني برايتان آفريده تا بدانهاآرامش پيدا كنيد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد.
حضرت رضا عليه السلام فرمود:بعض زنها براي شوهرشان‌بهترين غنيمت هستند:زنانيكه به شوهرشان اظهار عشق و محبت كنند.
پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:بهترين زنان شما،زنهايي‌هستند كه داراي عشق و محبت‌باشند.

آیین همسرداری _ وظایف بانوان ( محبت )نظرات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند .

* نام :
* ایمیل :
وب سایت :


مطالب مرتبط