امروز : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

live


جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار
مجموعه ای بی نظر از جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار را می توانید در ادامه پست مشاهده نمایید.

قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و هم چنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام !
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
نیستی و نمیدانی در انتظارِ تو کاسه ی صبر که هیچ ! صبر کاسه هم لبریز شده !
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
هر شب که انتظارت را می برم به روز / شرمنده ام که بی تو نفس میکشم هنوز
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
گیرم اندوه تو خواب است و نگاه تو خیال
پس دلم منتظر کیست عزیز این همه سال؟
پس دلم منتظر کیست که من بی خبرم؟
که من از آتش اندوه خودم شعله ورم؟
ماه یک پنجره وا شد به خیالم که تویی
همه جا شور به پا شد به خیالم که تویی…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
خیلی وقت است فراموش کرده ام کدامیک را سخت تر می کشم ؟
رنج !
انتظار !
یا نفس را . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
انتظار شش حرف و چهار نقطه ، کلمه ی کوتاهیست اما سالها طول خواهد کشید تا بفهمی یعنی چه…
کاش منتظرت نبودم ، کاش می شد گفت : “یادت مرا فراموش”

**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**

وقتی که می رفتی، بهار بود…
تابستان که نیامدی، پاییز شد…
پاییز که برنگشتی، پاییز ماند…
زمستان آمد اگه نیایی، پاییز می ماند…
تو را به دل پاییزی ات قسم می دهم…
فصل ها را به هم نریز …
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست / بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم / ولی برای دل من مزار هم خوبست…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ
ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
انتظارت چه زیباست
وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
آنقدر چشم ، انتظار آمدنت نشستم که تمامی دربهای باز ، بر روی پاشنه انتظار پوسیدند . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
تا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی…
من کارم را می کنم…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
هر نتی که از عشق بگوید زیباست ، حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است…
ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت …
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
اگر چه روز من و روزگار می گذرد / دلم خوش است که با یاد یار می گذرد
چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است / قطار عمر که در انتظار می گذرد
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده . . .
لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
کدام راه است که پای خسته را نشناسد
کدام کوچه خالی از خاطره است
و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار
بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار
که چگونه …..
در دیدهای بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد ….

**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**

تا زنده ام می نشینم به انتظارت . . .
شاید هم نیایی ! من کارم را می کنم . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست
بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم
ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است !
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
حرفهای زیادی داری
سکوت علامت چیست
نمیدانم علامت رضایت است یا همان جواب ابلهان خاموشی است
معنی جدیدی به سکوت داده ای
سکوتت را میفهمم
یعنی انتظار
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ،
ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ…
ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد

هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!

**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**

سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است !
گاهی کامل فراموش میکنی و بعد میبینی که باید منتظر می ماندی و گاهی آنقدر منتظر میمانی تا وقتی که میفهمی زودتر از این ها باید فراموش میکردی . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
همچنان سخت میگذرد در انتظار کسی که هیچ اُمیدی به آمدنش نیست . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
یادتــــــــ باشد ؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر،
به انتظار آمدن تـــــــو ،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
تو را در باد گم کرد
و به انتظار نشست
و نمی دانست
مسافران باد را
بازگشتی نیست

**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده
لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده…
تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
و حالا انتهای کوچه شعر / منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت / غزل های مرا غارت نمی کرد
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم
که تمامی دربهای باز،
بر روی پاشنه انتظار پوسیدند
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست / بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم / ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم…
اما
ایـــــــــــــن روزها…
به لطـــــــــــفِ تــــــــــو…
انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم
تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف
کاش کسی جایی منتظرم بود . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**
صدای تپش قلبت از فرسنگها هر پرستویی را عاشق میکند !
چه رسد به دلی که به انتظار نشسته . . .
**جملات زیبای عاشقانه در ارتباط با انتظار**

امروز روز دیگریست…
یه روز از همان روزهای بی تو…
در به در این کوچه و آن کوچه…
می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!
دانلود آهنگ گل پونه محسن ابراهیم زاده


نظرات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند .

* نام :
* ایمیل :
وب سایت :