امروز : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

live
استادیوم روستوف آرنا

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،روستوف آرنا   نام ورزشگاه: روستوف آرنا شهر: روستوف ظرفیت: ۴۵۱۴۵ نفر سال ساخت: ۲۰۱۸

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۹:۲۳
استادیوم کاسموس آرنا

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،کاسموس آرنا   نام ورزشگاه: کاسموس آرن شهر: سامارا ظرفیت: ۴۴۸۰۷ نفر سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۹:۱۵
استادیوم یکاترینبورگ

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،یکاترینبورگ   نام ورزشگاه: یکاترینبورگ شهر: یکاترینبورگ ظرفیت: ۴۵۰۰۰ نفر سال ساخت: ۱۹۵۷

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۸:۵۹
استادیوم نیژنی نووگراد

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،نیژنی نووگراد   نام ورزشگاه: نیژنی نووگراد شهر: نیژنی نووگراد ظرفیت: ۴۴۸۹۹ نفر سال ساخت: ۱۹۵۶

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۸:۵۲
استادیم سنت پترزبورگ

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،سنت پترزبورگ   نام ورزشگاه: سنت پترزبورگ شهر: سنت پترزبورگ ظرفیت: ۵۶۱۹۶ نفر سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۸:۴۳
المپیک فیشت

معرفی استادیوم های جام جهانی روسیه ،المپیک فیشت   نام ورزشگاه: المپیک فیشت شهر: سوچی ظرفیت: ۴۷۶۵۹ نفر سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۸:۳۲