امروز : جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

live

دیوید همیلتون کُوْک، تاجر، نیکوکار، فعال‌سیاسی و مهندس شیمی آمریکایی است. او در سال ۱۹۷۰ به شرکت خانوادگی صنایع کوک پیوست.

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ , ۸:۰۵
پله،مروارید سیاه مستطیل سبز

پله،مروارید سیاه مستطیل سبز هفته نامه چلچراغ: ادسون آرانتس دو ناسیمنتو را هیچ کس نمی شناسد و هیچ اطلاعاتی هم درباره او ندارد. پس خیلی هم عجیب نیست که هیچ کس از خبر بیماری یا حتی مرگ او متاثر نشود.

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۳:۵۰