امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ | Monday, 23 July , 2018

logo-mob
live
پله،مروارید سیاه مستطیل سبز

پله،مروارید سیاه مستطیل سبز هفته نامه چلچراغ: ادسون آرانتس دو ناسیمنتو را هیچ کس نمی شناسد و هیچ اطلاعاتی هم درباره او ندارد. پس خیلی هم عجیب نیست که هیچ کس از خبر بیماری یا حتی مرگ او متاثر نشود.

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۳:۵۰