امروز : پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

live

احكام وضو:وضوي صحيح وضوي صحيح:درهنگام وضو آب وضو بايد از بالا به پايين ريخته شود و هنگام دست كشيدن اعضاي وضو بايد از بالا به پايين دست كشيده شود واگرهنگام دست كشيدن آب به سمت بالا برگردد وضو باطل ميشود(افرادي كه انگشتريا النگو در دست دارند در هنگام وضو بايد مراقب باشندكه هم آب به […]

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ , ۹:۳۹

حديث روز:امام رضا(ع)ميفرمايند:به شيعيان ما ابلاغ كن           امام رضا(ع)ميفرمايند:به شيعيان ما ابلاغ كنيدكه اگر به انچه فرمان داده شده اند عمل كنند قطعا در روز قيامت رستگارند {بحار۱۷۹/۷۱}     حديث روز:امام رضا(ع)ميفرمايند:به شيعيان ما ابلاغ كن

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۸

احكام وضو:شك در وضو   شك در وضو:اگرنمازگراريقين داردكه قبلاوضو داشته والان شك داردكه وضو باطل شده يا نه درصورت شك داشتن به شك خود عمل نكندوبا همان وضو نماز بخواند_ولي اگر يقين ندارد كه فبلا وضو داشته والان شك كند بايد براي نماز وضو بگيرد     احكام وضو:شك در وضو  

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۲۷

احكام وضو:شرايط اعضاء وضو       اعضاء وضو چندشرط دارند:۱_ بايدپاك باشند ۲_بايدمانعي براي رسيدن اب به پوست بدن نباشد ۳_اب براي بدن ضرر نداشته باشد     احكام وضو:شرايط اعضاء وضو

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۹:۵۲

حديث روز:اميرمومنان علي(ع)ميفرمايند:براي بهشت كار كنيد       اميرمومنان علي(ع)ميفرمايند:براي بهشت كاركنيد”چرا كه دنيا براي اقامت دايمي شما افريده نشده است بلكه برايتان گذرگاهي افريده شده تا از آن براي اقامتگاهتان توشه برداريد{نهج البلاغه _خطبه ۱۳۲}   حديث روز:اميرمومنان علي(ع)ميفرمايند:براي بهشت كار كنيد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۹:۳۸

مهارتهاي زندگي:هزينها       اگربراي خانواده وقت وهزينه نكنيم بايد براي دردسرها وسردردهاي بوجود امده وقت وهزينه كرد#پس بياييم براي تفريح وسلامت خانواده هزينه كنيم   مهارتهاي زندگي:هزينها        

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۹:۲۳