امروز : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

live
روزه در اصطلاح شرع مقدّس اسلام

روزه در اصطلاح شرع مقدّس اسلام   ویبره – مذهبی ( احکام ) : روزه یعنی : خودداری از خوردن و آشامیدن از اوّل اذان صبح تا اذان مغرب (و خودداری از سایر اعمالی که برای روزه دار منع شده است .)

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۸:۳۵
هدف از بعثت پیامبران الهی چه بود؟

هدف از بعثت پیامبران الهی چه بود؟   ویبره – مذهبی ( احکام ) : هدف از بعثت پیامبران در قرآن کریم اصولی به عنوان هدف از بعثت انبیاء ذکر شده است.

۸ خرداد ۱۳۹۷ , ۲۳:۱۷
دربارۀ بعثت پیامبران الهی یا نبوّت عامه چه میدانید؟

دربارۀ بعثت پیامبران الهی یا نبوّت عامه چه میدانید؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : بعثت پیامبران الهی نبوّت عامه یا سفارت الهی منصبی است که خداوند دین را به وسیلۀ دارندگان آن منصب

۸ خرداد ۱۳۹۷ , ۲۲:۲۶
آنچه باید در مورد نبوّت بدانید

شرح مختصری دربارۀ نبوّت ویبره – مذهبی (احکام ) : نبوّت سومین اصل از اصول اعتقادی دین اسلام ، نبوّت می باشد و آن اعتقاد به نبوّت پیامبران الهی است

۸ خرداد ۱۳۹۷ , ۲۱:۵۶
نبوّت در اصطلاح شرع مقدّس اسلام

نبوّت در اصطلاح شرع مقدّس اسلام ویبره – مذهبی ( احکام ) : نبوّت یعنی : خدا پیامبرانی برای راهنمائی بشر فرستاده که اوّل آنها حضرت آدم و آخر ایشان حضرت محمّد (ص) است.

۳ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۱:۵۲
آنچه باید دربارۀ فلسفۀ عدالت در قرآن بدانید

آنچه باید دربارۀ فلسفۀ عدالت در قرآن بدانید ویبره – مذهبی ( احکام ) : فلسفۀ عدالت در قرآن یکی از فلسفۀ بعثت پیامبران الهی برقراری عدالت در میان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۵:۱۸