امروز : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

live
عدل خداوند و دستورات دینی

عدل خداوند و دستورات دینی ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدل خداوند و دستورات دینی  خداوند تمام احکام و دستورات دینی از واجبات و محرمات و… را بر طبق مصالح بندگان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۴:۰۷
معنای عدالت خداوند را می دانید؟

معنای عدالت خداوند را می دانید؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدالت خداوند غیر از معنای مشهوری که برای عدل هست (خداوند عادل است و به کسی ظلم نمی کند)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱:۴۰
دلائل عدل الهی را بدانیم

دلائل عدل الهی را بدانیم   ویبره – مذهبی ( احکام ) : دلائل عدل الهی دلیل عقلی : ظلم قبیح است و خداوند حکیم هرگز کار قبیح و زشت انجام نمی دهد،

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱:۲۸
شرح مختصری دربارۀ عدل (دومین اصل از اصول دین)

شرح مختصری دربارۀ عدل (دومین اصل از اصول دین)   ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدل – دومین اصل از اصول دین از نظر مذهب تشیّع ، دومین اصل از اصول اعتقادی دین اسلام عدل است و این صفت یکی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۳:۵۶
عدل در اصطلاح شرع مقدّس اسلام

عدل در اصطلاح شرع مقدّس اسلام ویبره – مذهبی ( احکام ) : اصول دین – عدل یعنی خدا عادل است و ظالم نیست.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۲:۰۱
دربارۀ صفات سلبیه خداوند چه می دانید؟

دربارۀ صفات سلبیه خداوند چه می دانید؟   ویبره – مذهبی ( احکام ) : صفات سلبیه هر صفتی که دلالت کند که خدا عیب و نقصی ندارد صفت سلبی و صفات جلال نامیده می شود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۲۳:۰۸