امروز : پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

live
نبوّت در اصطلاح شرع مقدّس اسلام

نبوّت در اصطلاح شرع مقدّس اسلام ویبره – مذهبی ( احکام ) : نبوّت یعنی : خدا پیامبرانی برای راهنمائی بشر فرستاده که اوّل آنها حضرت آدم و آخر ایشان حضرت محمّد (ص) است.

۳ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۱:۵۲
آنچه باید دربارۀ فلسفۀ عدالت در قرآن بدانید

آنچه باید دربارۀ فلسفۀ عدالت در قرآن بدانید ویبره – مذهبی ( احکام ) : فلسفۀ عدالت در قرآن یکی از فلسفۀ بعثت پیامبران الهی برقراری عدالت در میان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۵:۱۸
عدل خداوند و دستورات دینی

عدل خداوند و دستورات دینی ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدل خداوند و دستورات دینی  خداوند تمام احکام و دستورات دینی از واجبات و محرمات و… را بر طبق مصالح بندگان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۴:۰۷
معنای عدالت خداوند را می دانید؟

معنای عدالت خداوند را می دانید؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدالت خداوند غیر از معنای مشهوری که برای عدل هست (خداوند عادل است و به کسی ظلم نمی کند)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱:۴۰
دلائل عدل الهی را بدانیم

دلائل عدل الهی را بدانیم   ویبره – مذهبی ( احکام ) : دلائل عدل الهی دلیل عقلی : ظلم قبیح است و خداوند حکیم هرگز کار قبیح و زشت انجام نمی دهد،

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱:۲۸
شرح مختصری دربارۀ عدل (دومین اصل از اصول دین)

شرح مختصری دربارۀ عدل (دومین اصل از اصول دین)   ویبره – مذهبی ( احکام ) : عدل – دومین اصل از اصول دین از نظر مذهب تشیّع ، دومین اصل از اصول اعتقادی دین اسلام عدل است و این صفت یکی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۳:۵۶