امروز : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

live
آیا میدانید صفات ثبوتی خدا به چند قسم تقسیم می شوند؟

آیا میدانید صفات ثبوتی خدا به چند قسم تقسیم می شوند؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : صفات ذات و صفات فعل صفات ثبوتی خدا به طور کلی به دو قسم تقسیم می شوند : صفات ذات و صفات فعل.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۳:۲۵
دربارۀ صفات ثبوتیّه خداوند چه میدانید؟

دربارۀ صفات ثبوتیّه خداوند چه میدانید؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : صفات ثبوتیّه چون خداوند کمال نامحدود است، صفاتی که ناشی از کمال و لازمۀ آن باشد،

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۳:۴۱
آنچه باید در مورد توحید در محبّت بدانید

آنچه باید در مورد توحید در محبّت بدانید ویبره – مذهبی ( احکام ) : توحید در محبّت بالاترین محبت و شدیدترین محبت و دوستی موحّد به خداوند تعلق دارد،

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۰:۳۳
توحید در اطاعت را چگونه می بیند؟

توحید در اطاعت را چگونه می بینید؟ ویبره – مذهبی ( احکام ) : توحید در اطاعت اگر آدمی خود را عبد و بندۀ خدا دانست و خدا را شایستۀ ستایش و پرستش و عبادت یافت

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۲۳:۰۰
معنای توحید در عبادت

معنای توحید در عبادت ویبره – مذهبی ( احکام ) : توحید در عبادت انسان وقتی می تواند به بالاترین درجات خداپرستی برسد که از اسارت هوس ها رها شده

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱۴:۲۲
درباره ی توحید در خالقیّت و ربوبیّت چه میدانید ؟

درباره ی توحید در خالقیّت و ربوبیّت چه میدانید ؟   ویبره – مذهبی ( احکام ) : خالقیّت و ربوبیّت یعنی عقیده به اینکه جهان مبدأ و سرچشمه ی واحد داشته و جهان هستی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱۳:۱۹