امروز : چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

live


توجه به زیبایی و پرهیز از تجملات در آشپزی

توجه به زیبایی و پرهیز از تجملات در آشپزی   ویبره – آشپزی و تغذیه : توجه به زیبایی و پرهیز از تجملات موضوع دیگری که لازم است بانوان باذوق، آن را در آشپزی مدنظر قرار دهند آن که از تجملات و اسراف پرهیز نمایند.

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۴:۰۴